Bai Ling as Shen Yuelin in Metro Goldwyn Mayer' Red Corner directed by Jon Avnet - 1997.
Bai Ling as Shen Yuelin in Metro Goldwyn Mayer' Red Corner directed by Jon Avnet - 1997.
Titles: Red Corner
Names: Bai Ling
Copyright: 1997 Metro Goldwyn Mayer

TOP