Bai Ling as Shen Yuelin in Metro Goldwyn Mayer’ Red Corner.
Bai Ling as Shen Yuelin in Metro Goldwyn Mayer’ Red Corner.
Titles: Red Corner
Names: Bai Ling
Copyright: 1997 Metro Goldwyn Mayer

TOP